Quyết định số 2290/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng

(Cinet) - Quyết định số 2290/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 25/6 nhằm phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III, thời gian từ ngày 05-06/9/2013, tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam 03 năm (2011-2013); xem xét mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 5 năm của hệ thống thư viện công công giai đoạn 2011-2015, những khó khăn, hạn chế.

Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước về công tác thư viện trong 3 năm (2011-2013), những đề xuất, kiến nghị; đề ra các giải pháp, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2011-2015), góp phần thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa (trong lĩnh vực thư viện) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong khi đó, Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III nhằm mục đích đề cao, ca ngợi, niềm tự hào về nghề thư viện.

Tham gia hội nghị là đại diện các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo Sở VHTTDL phụ trách công tác thư viện, các cán bộ quản lý thư viện (huyện, xã, thư viện tư nhân)…

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác