Quyết định số 4134/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11: Giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch tổ chức 02 Hội thảo khoa học

(Cinet)- Quyết định số 4134/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11 của Bộ VHTTDL về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch tổ chức 02 Hội thảo khoa học chuyên đề góp ý xây dựng TCVN ISO 5963 “Thông tin và Tư liệu - Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục”.

Theo đó, Vụ Thư viện được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức 02 Hội thảo khoa học chuyên đề góp ý xây dựng TCVN ISO 5963 “Thông tin và Tư liệu - Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục” vào tháng 11 và tháng 12/2013 tại Hà Nội.

Đinh chỉ mục là một khâu xử lý tài liệu được áp dụng rộng rãi trong các thư viện và cơ quan thông tin ở Việt Nam nhằm tạo ra các điểm truy cập thông tin giúp cho người đọc có thể tìm được các tài liệu theo chủ đề một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, do chưa có tài liệu hướng dẫn thống nhất nên việc định chỉ mục còn được làm một cách tùy tiện trong các thư viện và cơ quan thông tin. Điều đó dẫn đến việc không thống nhất và thiếu chất lượng trong việc xử lý tài liệu, ảnh hưởng đến việc khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu của người đọc.

Trước thực tế đó, việc xây dựng TCVN về phương pháp và quy trình định chỉ mục tài liệu là hết sức cần thiết, nhằm mục đích thống nhất quy trình định chỉ mục tài liệu trong các thư viện và cơ quan thông tin, đồng thời hướng dẫn cán bộ làm công tác xử lí tài liệu phương pháp thực hiện từng công đoạn trong quá trình định chỉ mục tài liệu. Việc áp dụng TCVN này không chỉ nâng cao chất lượng xử lí tài liệu phương pháp thực hiện từng công đoạn trong quá trình định chỉ mục tài liệu. Việc áp dụng TCVN này không chỉ nâng cao chất lượng xử lí tài liệu mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phục vụ người sử dụng của các thư viện và cơ quan thông tin. Điều này càng có ý nghĩa và trở nên cấp thiết hơn khi các thư viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có xu hướng chia sẻ nguồn lực phục vụ liên thông trong các thư viện.

Để Tiêu chuẩn Thông tin và Tư liệu-Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục được chính xác, ngắn gọn, khoa học, phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam, việc tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo TCVN là rất cần thiết. Qua hội thảo khoa học, ban soạn thảo TCVN sẽ thu thập các ý kiến của lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ thư viện trong cả nước để xây dựng Tiêu chuẩn.

Theo dự kiến, Hội thảo lần 1 sẽ có 70 đại biểu, Hội thảo lần 2 sẽ có 40 đại biểu tham gia. Các đại biểu là những chuyên gia đầu ngành, các cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện, các Giám đốc và cán bộ phụ trách nghiệp vụ của các thư viện lớn trên địa bàn Hà Nội.

Nội dung của Hội thảo: Trao đổi và thảo luận góp ý cho đề cương chi tiết/dự thảo TCVN ISO 5963, nhằm hòan thiện nội dung của Tiêu chuẩn; Làm rõ phương pháp phân tích tài liệu; Làm rõ phương pháp xác định nội dung tài liệu; Xác định quy trình định chỉ mục tài liệu; Góp ý và thảo luận về các thuật ngữ định chỉ mục.

Sản phẩm của Hội thảo: 30 bài tham luận góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn và 15 bài tham luận góp ý cho Đề cương chi tiết của Tiêu chuẩn; 01 báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho Đề cương chi tiết của Tiêu chuẩn; 01 báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn.

T.H          

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác