Quyết định số4369/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11: Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cán bộ thư viện

(Cinet)- Quyết định số4369/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cán bộ thư viện cấp huyện khu vực miền núi phía Bắc.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2012 cho lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp tỉnh, huyện và cơ sở và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện khu vực miền núi phía Bắc tổ chức tại Bắc Kạn từ ngày 13 - 17/11 năm 2012 gồm:

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng ban .

Ông Hà Văn Trường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL  Tỉnh Bắc Kạn, Phó trưởng ban.

Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Phó trưởng ban.

Ông Nguyễn Thanh Đức - Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Thành viên.

Ông Lê Văn Tuấn - Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

Bà Vũ Thị Kim Chính - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở VHTTDL  Tỉnh Bắc Kạn, Thành viên.

Bà Hoàng Thị Son - Phó Giám đốc Thư viện Tỉnh Bắc Kạn, Thành viên.

Bà Mai Thị Nga - Phó Phòng Hành chính Tổng hợp Thư viện Tỉnh Bắc Kạn, Thành viên.

Lê Tùng Sơn- Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm triển khai lớp tập huấn theo kế hoạch được phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác