Sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch và phát triển ngành Thư viện Tây Ninh

(Cinet) – Sau 02 năm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, các thư viện trong tỉnh đã xây dựng được thói quen đọc sách, báo, góp phần nâng cao dân trí trong nhân dân.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thư viện Tây Ninh, các thư viện trong tỉnh đã xây dựng được thói quen đọc sách, báo, góp phần nâng cao dân trí trong nhân dân.Sau 02 năm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thư viện Tây Ninh, các thư viện trong tỉnh đã xây dựng được thói quen đọc sách, báo, góp phần nâng cao dân trí trong nhân dân.

Đó là một trong những kết quả được nêu bật tại Hội nghị - Hội thảo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Sở VHTTDL Tây Ninh tổ chức 01//11 vừa qua.

Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Quy hoạch phát triển ngành thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Hội nghị đã chỉ ra  những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại  trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Cụ thể là, sau 2 năm thực hiện quy hoạch và phát triển ngành Thư viện, hệ thống thư viện công cộng đã có tổng số sách 350.000 bản, đạt gần 70% so với quy hoạch đến năm 2015. Thư viện tỉnh đã tổ chức tra cứu mục lục bằng máy tính, quản lý bạn đọc bằng phần mềm chuyên ngành.

Ở cấp huyện, thị, hiện nay có 4 huyện gồm: Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu và Tân Biên có trụ sở thư viện riêng, tương đối khang trang. Tuy nhiên, các huyện, thị còn lại trong tỉnh chưa có trụ sở riêng, còn hoạt động tạm bợ, không đảm bảo cho tổ chức hoạt động.

Ở cơ sở hiện nay có 76 phòng đọc sách đặt tại các trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 31 tủ sách ấp văn hóa và 95 tủ sách pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động của các tủ sách này hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tác dụng.

Ở trường học các cấp cũng đã có 395 thư viện, với 155.352 bản sách, trong đó sách giáo khoa, sách tham luận, bổ trợ chiếm trên 90%. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng cũng có thư viện và hệ thống phòng đọc sách ở các đơn vị với tổng số khoảng 9.200 quyển sách các loại. Các tổ chức chính trị, đoàn thể, doanh nghiệp có 1.136/1.402 đơn vị có tủ sách, với tổng số 17.003 quyển sách.       

Cũng tại Hội nghị- Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm góp phần đưa việc triển khai quy hoạch trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao. Giải pháp cụ thể được đưa ra, đó là: Huy động nhiều nguồn vốn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thư viện, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tự động hóa, hiện đại hóa trong thư viện, đẩy mạnh xã hội hóa thư viện…

Tin từ VHTTDLKV3

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác