Sơn La: Tổng kết hoạt động thư viện 9 tháng đầu năm 2009

(Cinet) - 9 tháng đầu năm 2009 qua, các mặt hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh Sơn La đã bám sát phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

Sơn La: Tổng kết hoạt động thư viện 9 tháng đầu năm 2009 - ảnh 1

 

Thư viện tỉnh và một số Thư viện huyện tiếp tục được kiện toàn, củng cố về cơ sở vật chất, bộ máy - tổ chức, biên chế, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ. Các thư viện công cộng trong toàn tỉnh đã có bước phát triển, lượt bạn đọc đến thư viện và lượt sách báo luân chuyển của các thư viện hầu hết đều tăng lên. Dự án "tăng cường tiềm lực thông tin thư viện điện tử " của thư viện tỉnh đã thực hiện xong giai đoạn I, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn. Hoạt động thư viện tiếp tục được duy trì phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị và công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ngay từ đầu năm Thư viện tỉnh đã mở "Phòng đọc Báo Xuân Kỷ Sửu 2009" với hàng trăm loại báo xuân của Trung ương và của các tỉnh, thành phố trong cả nước để phục vụ bạn đọc; định kỳ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách trong chuyên mục "Sách báo với cuộc sống" và tuyên truyền giới thiệu sách trên các tạp chí, nội san của các cơ quan tổ chức trong tỉnh. Hiện nay, trong toàn tỉnh có 20 Chi nhánh, trạm sách được xây dựng, củng cố phát huy hiệu quả hoạt động, kho luân chuyển sách đã có 23.000 bản sách, thường xuyên tổ chức ký kết hợp đồng luân chuyển với các trung tâm VHTT và Thư viện huyện để đưa sách đến 11 huyện, thành phố.

TT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác