Thư viện lưu động Hà Tây: Luân chuyển gần 50.000 cuốn sách

Toàn tỉnh Hà Tây hiện có 389 thư viện, tủ sách. Trung bình mỗi xã, phường trên địa bàn tỉnh có một thư viện, tủ sách. Ngoài ra tại mỗi làng văn hóa cũng đều xây dựng được tủ sách văn hóa, trong đó huyện nhiều nhất là Ứng Hòa (36 thư viện, tủ sách), huyện ít nhất là Thạch Thất (16 thư viện, tủ sách).

Hàng năm, ngân sách của tỉnh cấp cho Thư viện tỉnh mua sách báo là 100 triệu đồng/năm; các huyện, thị xã, thành phố hầu như không có kinh phí cho họat động này.

Kinh phí đầu tư eo hẹp, bạn đọc đến thư viện, tủ sách ngày càng đông, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân và giải quyết được vấn đề kinh phí mua sách, từ năm 2003 thư viện tỉnh đã thành lập Thư viện lưu động. Bằng cách luân chuyển sách, báo từ tỉnh đến huyện và xuống xã. Trung bình 1 cuốn sách của kho sách lưu động đã, đang và sẽ có mặt ở 389 thư viện, tủ sách làng, xã trong tỉnh.

Với phương châm "cũ người mới ta", từ ngày thành lập đến nay, Thư viện lưu động của tỉnh đã luân chuyển được gần 50.000 cuốn sách đến 14 thư viện, huyện, thị xã, thành phố, từ đây tiếp tục luân chuyển đến hơn 300 thư viện, tủ sách làng, xã trong tỉnh.

(Theo HTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác