Thư viện Quốc gia tổ chức buổi nói chuyện “Về phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (1890-2007) và để hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng phát động ngày 18-5-2007 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi nói chuyện “Về phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương để mỗi người chúng ta học tập và noi theo. Trong hành động, mỗi lời nói và mỗi việc làm, chúng ta đều có thể học được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập theo tấm gương đạo đức của Người gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước. Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân. Đây là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Buổi nói chuyện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, các hội viên câu lạc bộ Thăng Long, câu lạc bộ hội Nhà báo Việt Nam và các cán bộ trong khối đơn vị sự nghiệp của Bộ VHTT: Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, Trung tâm triển lãm nghệ thuật Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đây cũng là dịp để đông đảo các cán bộ công chức, bạn đọc của Thư viện Quốc gia Việt Nam phần nào hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cũng như đạo đức lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Theo TVQG 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác