Thư viện Quốc gia Việt Nam: Tổ chức Hội nghị “Triển khai Biên mục trên xuất bản phẩm”

Sáng 5/11/2009, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQGVN) phối hợp với Cục Xuất bản (Bộ TT&TT) ổ chức Hội nghị “Triển khai Biên mục trên xuất bản phẩm” và ký kết Bản ghi nhớ giữa TVQGVN với 13 Nhà xuất bản (NXB).

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Tổ chức Hội nghị “Triển khai Biên mục trên xuất bản phẩm” - ảnh 1

Biên mục trên xuất bản phẩm (Cataloging in Publication) gọi tắt là CIP là công tác chuẩn bị dữ liệu biên mục cho các xuất bản phẩm trước khi ấn phẩm này được xuất bản. Đây là chương trình hợp tác tình nguyện, miễn phí giữa TVQGVN với các NXB.

Các biểu ghi dữ liệu thư mục được xây dựng dựa trên thông tin mà NXB cung cấp, bao gồm: Thông tin về tác giả, nhan đề, đặc trưng số lượng, nội dung và chỉ số ISBN của tài liệu. Chương trình biên mục trên các xuất bản phẩm nhằm mục đích cung cấp 3 yếu tố dữ liệu là: Dữ liệu biên mục mô tả, Dữ liệu biên mục đề mục và Dữ liệu phân loại. Những dữ liệu biên mục này đang được thực hiện thống nhất theo một chuẩn quốc tế và hầu hết các nước trên thế giới đang áp dụng và có tác dụng tích cực. Chính vì thế mà công tác biên mục trên xuất bản phẩm sẽ đem lại lợi ích cho cả NXB và cho thư viện.

Sau khi các bên tiến hành thảo luận, các NXB cùng Cục Xuất bản và TVQGVN đã đi đến thống nhất và ký bản ghi nhớ với các điều khoản sau: Nhận rõ lợi ích của biên mục tại nguồn với hoạt động xuất bản và thư viện cũng như đối với xã hội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với các nhà xuất bản tiến hành biên mục tại nguồn các sách được xuất bản bắt đầu từ tháng 12 năm 2009; Nhà xuất bản khai những thông tin về tài liệu và một biểu mẫu in sẵn của Thư viện Quốc gia và gửi lời đề dẫn , mục lục của sách sắp xuất bản cho Thư viện qua email; Thư viện Quốc gia dựa vào phần khai đó để xây dựng dữ liệu tren xuất bản phẩm và gửi tới các nhà xuất bản qua email để đưa vào sách, Nhà xuất bản thông báo cho Thư viện Quốc gia khi có sách sắp xuất bản, Thư viện Quốc gia cử cán bộ biên mục trực tiếp sang nhà xuất bản xử lý tại chỗ.

Các nhà xuất bản cử cán bộ của mình tham gia CIP, Thư viện Quốc gia chịu trách nhiệm hướng dẫn khai thông tin của tài liệu vào biểu mẫu; và Tùy điều kiện của nhà xuất bản, Thư viện Quốc gia sẽ làm việc song phương với từng nhà xuất bản và tiến hành ký kết hợp đồng phối hợp sau.


Theo NLV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác