Thư viện tỉnh Phú Thọ với công tác truyền thông phòng chống ma túy

Từ nhận thức tính huỷ hoại nghiêm trọng của ma tuý và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý (PCMT), nhiều năm nay Thư viện tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ của mình đã góp phần tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền PCMT.

Thư viện tỉnh Phú thọ đã tổ chức các hình thức tuyền truyền sinh động như : Tuyên truyền trực quan bằng các cuộc triển lãm sách, báo, tranh, ảnh : tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về PCMT cho đối tượng bạn đọc, đặc biệt lứa tuổi thanh niên, học sinh : sưu tầm, biên soạn thư mục giới thiệu các tài liệu PCMT, TNXH, gương điển hình trong công tác PCMT, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, đảm bảo tính thông tin, thời sự và tính khoa học.
Nhều bản thư mục với hàng ngàn tư liệu được chọn lọc, biên soạn kỹ càng, công phu đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin của người đọc phục vụ các cuộc thi tìm hiều về công tác phòng chống TNXH do Trung ương, Tỉnh tổ chức. Thông qua các cuộc triển lãm sách, báo, nói chuyện chuyên đề và cuộc thi, Thư viện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao dân trí cho mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Thư viện luôn đổi mới  các hình thức phục vụ, tăng lượt bạn đọc và luân chuyển sách, bổ sung nguồn lực sách báo ngày càng đầy đủ, phong phú, thường xuyên nghiên  cứu, tìm hiểu hứng thú, nhu cầu, phân tích thành phần bạn đọc để từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, tăng vòng quay của sách.

Từ năm 2001 đến 2006, Thư viện đã thu hút trên 17.000 người đến làm thẻ thư viện với 1 triệu lượt người và hơn 2 triệu lượt luân chuyển sách báo, tạp chí, trong đó phục vụ 1041 lượt người tìm hiểu về TNXH, 825 người tham gia cuộc tìm hiểu về ma tuý và công tác PCMT. Năm 2002, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin viết kịch bản tuyên truyền về phòng chống ma tuý đạt giải Nhì Liên hoan khu vực miền núi phía Bắc với chủ đề PCMT. Trong công tác bổ sung sách báo, đơn vị chú trọng tài liệu pháp luật (trong đó tài liệu có nội dung phản ánh về ma tuý chiếm 5%), nhiều văn bản quan trọng có ý nghĩa pháp lý cao như : Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: Luật hình sự, Luật  dân sự… Đặc biệt là Luật Phòng chống ma tuý và các văn bản dưới Luật có liên quan là nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh phòng chống ma tuý hiện nay và trong thời gian tới.
Bên cạnh đó là một số tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản như: Sổ tay truyền thông phòng chống ma tuý. Tài liệu nghiệp vụ truyền thông phòng chống tội phạm,  Sổ tay truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Những vấn đề cơ bản về phòng chống TNXH, Hiểm hoạ khói phù dung : Hãy tránh xa ma tuý… và nhiều loại báo, tạp chí chuyên đề về PCMT. Thông qua những tài liệu đó giúp người dân hiểu rõ hơn về các TNXH để biết cách đề phòng và tránh xa nó. Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông trong toàn mạng lưới, Thư viện tỉnh đã tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở văn hoá xây dựng, triển khai thực hiện các đề án khoa học mang tính hiệu quả cao; tích cực tham mưu xây dựng chương tình phối hợp giữa ba ngành: Bưu đện, Tư pháp, Văn hoá theo Quyết định 1067/QĐ - TTg ngày 25/05/1998 của Chính Phủ về đẩy mạnh xây dựng tủ sách pháp luật, thư viện xã và BĐVH xã, duy trì và phát triển phong trào đọc  sách báo ở cơ sở.
Đến nay toàn tỉnh đã có 237 thư viện, phòng đọc sách xã, phường, thị trấn, xây dựng kho sách lưu động với 11.500 bản và tổ chức luân chuyển xuống 12 huyện, thị, thành với trên 30 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sách báo ngày càng cao của nhân dân ở các vùng miền trong tỉnh. Thư viện Tỉnh còn thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành chức năng trong tỉnh như MTTQ, Giáo dục. Y tế, LĐTBXH, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN.. đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Qua nhiều năm tham gia chương trình truyền thông PCMT, thư viện tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp sau đây:

Trước hết phải lấy công tác vận động tuyên truyền, giáo dục làm hàng đầu để mọi người dân hiểu rõ tác hại và các biện pháp phòng chống tệ nạn, coi đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tổ chức các hình thức vận động, tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, đi vào lòng người. Đưa công tác phòng chống ma tuý vào Quy ước xây dựng làng xã, khu dân cư VH và coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, là một trong những căn cứ quan trọng để xét duyệt, công nhận danh hiệu làng  xã văn hoá các cấp.

Đối với chuyên ngành thư viện : cần tăng cường công tác phối kết hợp với các cấp, các ngành tạo sức mạnh về nguồn lực sách báo, công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng thư viện cơ sở… Tăng cường xã hội hoá hoạt động thư viện, vận động các lực lượng xã hội, người dân đóng góp công sức, kinh phí, sách báo để xây dựng thư viện. Tranh thủ nguồn sách tài trợ của trung ương và địa phương nhằm tạo nguồn lực cho thư viện cấp huyện góp phần tạo điều kiện cho thư viện cơ sở hoạt động và phát triển. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong sạch. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do trung ương, tỉnh, ngành tổ chức.

Theo PTO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác