Thư viện tỉnh Phú Thọ với công tác truyền thông phòng chống tệ nạn XH.

Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân đã tập trung cao độ vào cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy nhằm từng bước loại trừ nó ra khỏi cuộc sống xã hội với mục tiêu “Vì một thế giới không có ma túy”.

Cuộc chiến đấu đó diễn ra một cách kiên quyết, bền bỉ với nhiều phương thức khác nhau, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn là phương thức hàng đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ma túy vẫn còn là một vấn đề xã hội hết sức bức xúc và gay gắt, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục tăng cường trí lực cho cuộc đấu tranh này.
Từ nhận thức về tính hủy hoại  nghiêm trọng của ma túy và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy (PCMT). Thư viện tỉnh Phú Thọ, với chức năng, nhiệm vụ của mình đã góp phần tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền PCMT với các hình thức sinh động như: tuyên truyền trực quan bằng các cuộc triển lãm sách, báo, tranh, ảnh; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về PCMT cho đối tượng bạn đọc, đặc biệt lứa tuổi thanh niên, học sinh; sưu tầm, biên soạn thư mục giới thiệu các tài liệu PCMT, TNXH, gương điển hình trong công tác PCMT, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, đảm bảo tính thông tin, thời sự và tính khoa học. Nhiều bản thư mục với hàng ngàn tư liệu được chọn lọc, biên soạn kỹ càng, công phu đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin của người đọc phục vụ các cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống TNXH do Trung ương, tỉnh tổ chức. Thông qua các cuộc triển lãm sách, báo, nói chuyện chuyên đề và các cuộc thi, thư viện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao dân trí cho mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Thư viện luôn đổi mới các hình thức phục vụ, tăng lượt bạn đọc và luân chuyển sách, bổ sung nguồn lực sách báo ngày càng đầy đủ, phong phú, thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu hứng thú, nhu cầu, phân tích thành phần bạn đọc để từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, tăng vòng quay của sách.
Từ năm 2001 đến nay , thư viện đã phục vụ 1.041 lượt người tìm hiểu về TNXH, 825 người tham gia cuộc thi tìm hiểu về ma túy và công tác PCMT. Năm 2002, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm VHTT tỉnh viết kịch bản tuyên truyền về phòng chống ma túy đạt giải nhì Liên hoan khu vực miền núi phía Bắc với chủ đề PCMT. Trong công tác bổ sung sách báo, đơn vị chú trọng tài liệu Pháp luật (trong đó tài liệu có nội dung phản ánh về ma túy chiếm 5%), điển hình có nhiều văn bản quan trọng có ý nghĩa pháp lý cao như: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật hình sự, Luật dân sự… đặc biệt là Luật Phòng chống ma túy và các văn bản dưới Luật có liên quan là nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy hiện nay và trong thời gian tới. Bên cạnh đó là một số tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản như: Sổ tay truyền thông phòng chống ma túy, Tài liệu nghiệp vụ truyền thông phòng chống tội phạm, Sổ tay truyền thông phòng chống HIV/AIDS, Những vấn đề cơ bản về phòng chống TNXH, Hiểm họa khói phù dung, hãy tránh xa ma túy…: các loại báo, tạp chí chuyên đề về PCMT. Thông qua những tài liệu đó giúp người dân hiểu rõ hơn về các TNXH để biết cách đề phòng và tránh xa nó. Đến nay toàn tỉnh đã có 237 thư viện, phòng đọc sách xã phường, thị trấn, xây dựng kho sách lưu động với 11.500 bản và tổ chức luân chuyển xuống 12 huyện, thị, thành với trên 30 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sách báo ngày càng cao của nhân dân ở các vùng miền trong tỉnh. Thư viện tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các ban ngành chức năng trong tỉnh như MTTQ, Giáo dục, Y tế, Lao động Thương binh – Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiếp phụ nữ… đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Lấy công tác vận động tuyên truyền, giáo dục làm hàng đầu để mọi người dân hiểu rõ tác hại và các biện pháp phòng, chống tệ nạn coi đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tổ chức các hình thức vận động, tuyên truyền phong phú hấp dẫn, đi vào lòng người. Đưa công tác phòng chống ma túy vào Quy ước xây dựng làng xã, khu dân cư văn hóa và coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, là một trong những căn cứ quan trọng để xét duyệt, công nhận danh hiệu làng xã văn hóa các cấp.

Tin từ Cục VHTTCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác