Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng toàn quốc

(Cinet) - Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng toàn quốc giai đoạn 2006 – 2010 đã được Bộ VHTTDL tổ chức hôm 22/7 tại TP Tuy Hòa (Phú Yên). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái cùng lãnh đạo Vụ Thư viện chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Thuần tặng sách cho Thư viện tỉnh Phú Yên.Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Thuần tặng sách cho Thư viện tỉnh Phú Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau đánh giá những việc làm được và chưa làm được của công tác thư viện 5 năm qua trong cả nước. Trên cơ sở đó, đề ra một số biện pháp khoa học, sáng tạo và khả thi, tạo bước đột phá mới để đưa công tác thư viện đúng tầm với bản chất vốn có của nó.

Báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng toàn quốc giai đoạn 2005 – 2010 nêu rõ, trong 5 qua hệ thống thư viện công cộng đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản như: Chú trọng công tác giữ gìn di sản văn hóa thành văn của dân tộc; nâng cao chất lượng phục vụ tại chỗ và tăng cường phục vụ ngoài thư viện; hoạt động thư viện ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát, phục vụ đắc lực, thiết thực, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tích cực áp dụng các chuẩn nghiệp vụ mới, tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về thư viện ở mọi mặt; tổ chức bộ máy của thư viện ngày càng được củng cố và hoàn thiện; đội ngũ cán bộ thư viện đã có sự chuyển giao thế hệ và ngày càng lớn mạnh, trưởng thành; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thư viện ngày càng được nâng cao. Bình quân số bản sách/người dân trong các thư viện công cộng hiện nay đạt 0,35 bản.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã xác định rõ những mục tiêu cụ thể của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2011 – 2015 đó là, phấn đấu trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích cho việc học tập liên tục của mọi tầng lớp nhân dân với nguồn lực thông tin phong phú, công nghệ hiện đại, các dịch vụ đa dạng và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của thư viện công cộng Việt Nam giai đoạn tới đó là: Giữ gìn và truyền bá tri thức, lịch sử, văn hóa của địa phương và dân tộc, cung cấp các dịch vụ thư viện – thông tin đa dạng và việc tiếp cận các nguồn lực thông tin trong và ngoài thư viện giúp cho việc học tập, giải trí và phát triển của mọi người dân; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp và các hoạt động của thư viện; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thư viện có đủ khả năng quản lý và hoạt động trong các thư viện hiện đại; tiếp tục xây dựng và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động thư viện và cải thiện dịch vụ cho người sử dụng.

Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc sẽ bế mạc vào hôm nay 23/7.

 

K.A

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác