Văn bản số 1503/BVHTTDL-TV ngày 24/4: Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn

(Cinet)- Văn bản số 1503/BVHTTDL-TV ngày 24/4 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý thư viện cấp tỉnh/thành khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Cụ thể, Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày, dự kiến từ ngày 27-31/5/2013 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thành phần tham dự gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Thư viện tỉnh/thành; Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách công tác bạn đọc và nghiệp vụ thư viện của thư viện tỉnh/thành. Nội dung tập huấn gồm: Bồi dưỡng kiến thức về quản lý thư viện và Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Văn bản cũng nêu rõ, đây là khoá tập huấn thứ 2, tiếp theo khoá tập huấn đã tổ chức cho các thư viện các tỉnh/thành phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh năm 2012. Đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) - những tỉnh chưa cử cán bộ tham gia tập huấn năm 2012 hoặc có nhu cầu cử thêm cán bộ tham dự lớp tập huấn trên gửi danh sách về Bộ VHTTDL (Vụ Thư viện) trước ngày 10/5/2013. Trên cơ sở danh sách này, Bộ sẽ có giấy triệu tập gửi từng thành viên tham dự theo đề nghị của địa phương.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác