Văn bản số 1791/BVHTTDL-TV ngày 16/5: Đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện

(Cinet)- Văn bản số 1791/BVHTTDL-TV ngày 16/5 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh khu vực miền Đông và cực Nam Trung bộ về việc đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn nghiệp vụ thư viện cấp huyện các tỉnh khu vực miền Đông và cực Nam Trung bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh).

Lớp tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện, giúp cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thư viện vận dụng để quản lý, tổ chức hoạt động thư viện phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo Kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày, dự kiến trong tháng 8/2013 tại Tây Ninh. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp Thư viện cấp huyện (Phòng Văn hoá, Trung tâm Văn hoá); Cán bộ phụ trách, chuyên môn thư viện cấp huyện. Nội dung tập huấn gồm: Bồi dưỡng kiến thức về quản lý thư viện và Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo cơ quan quản lý thư viện cấp huyện cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và gửi danh sách về Bộ VHTTDL (Vụ Thư viện) trước ngày 25/6/2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác