Văn bản số 1929/BVHTTDL-TV ngày 27/5: Báo cáo sơ kết 03 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng

(Cinet)- Văn bản số 1929/BVHTTDL-TV ngày 27/5 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố về việc gửi báo cáo sơ kết 03 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2013).

Theo đó, để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 03 năm (2011 - 2013) hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2013), Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành báo cáo toàn diện kết quả công tác thư viện trên địa bàn tỉnh/thành (bao gồm công tác quản lý nhà nước về thư viện và hoạt động của thư viện cấp tỉnh, huyện, xã và cơ sở).

Báo cáo gồm: báo cáo thành văn và báo cáo số liệu. Trong đó, báo cáo thành văn cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước, trong hoạt động thư viện của địa phương; những khó khăn, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất, kiến nghị, những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đề nghị gửi kèm theo Báo cáo sơ kết: danh sách các thư viện cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh/thành; danh sách viên chức thư viện cấp tỉnh/thành được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc/Phó Giám đốc thư viện; các cán bộ quản lý thư viện cấp tỉnh nghỉ hưu trong 03 năm (2011 - 2013).

Báo cáo sơ kết gửi về: Bộ VHTTDL (Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hà Nội, trước ngày 30/6/2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác