Văn bản số 2833/BVHTTDL-TV ngày 15/8 : Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá trong lĩnh vực Thư viện 2012

(Cinet) - Ngày 15/8, Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 2833/BVHTTDL-TV gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố về việc cho ý kiến về Đề án Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá trong lĩnh vực Thư viện năm 2012.

Thực  hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện năm 2012, cho đến nay đã có 50/63 địa phương gửi Đề án triển khai thực hiện về Bộ. Sau khi xem xét Đề án của các địa phương, Bộ VHTTDL đã có ý kiến đối với từng địa phương tại Bảng tổng hợp Đề án. Trên cơ sở ý kiến của Bộ tại Bảng Tổng hợp, Bộ đề nghị Sở VHTTDL các địa phương chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện:

Triển khai thực hiện theo Đề án (đối với các địa phương trong Đề án đã thể hiện đúng theo các hướng dẫn của Bộ).

Chỉnh sửa Đề án theo yêu cầu của Bộ (đối với một số địa phương trong Để án còn một số nội dung chưa thể hiện đúng như hướng dẫn của Bộ, chủ yếu là địa chỉ cấp sách chưa đúng đối tượng của Chương trình. Đối với những đối tượng này đề nghị các địa phương thực hiện theo phương thức sách của thư viện huyện luân chuyển về thư viện cơ sở).

Tiếp tục gửi Đề án (đối với các địa phương chưa có Đề án) hoặc còn thiếu danh mục sách dự kiến chấm chọn phù hợp với mức kinh phí được phân bổ.

Các Sở VHTTDL gửi báo cáo nhanh về Bộ VHTTDL (trước ngày 30/8/2012) số lượng thư viện xã, điểm bưu điện – văn hoá tại địa phương có điều kiện tổ chức phục vụ sách báo cho nhân dân để Bộ có căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2013 và giai đoạn 2013 – 2015 .

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác