Văn bản số 4109/BVHTTDL-TV ngày 19/11: Hướng dẫn báo cáo Tổng kết hoạt động Thư viện năm 2012

(Cinet)- Văn bản số 4109/BVHTTDL-TV ngày 19/11 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL, các thư viện tỉnh, thành hướng dẫn báo cáo Tổng kết hoạt động Thư viện năm 2012.

Theo đó, để phục vụ cho Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL của Bộ năm 2012, triển khai Kế hoạch công tác năm 2013; Bộ VHTTDL đề nghị Giám đốc các thư viện tỉnh/thành - căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2012 đã được phê duyệt - thực hiện các công việc:

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012: Phạm vi, nội dung báo cáo toàn diện các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh, thành phố. Báo cáo cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những thành tích nổi bật, những hoạt động, dịch vụ mới; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2013: Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hành động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam (giai đoạn 2011-2015), trên cơ sở Quy hoạch phát triển thư viện ở địa phương; Hướng dẫn kế hoạch công tác năm 2013 trong lĩnh vực thư viện của Bộ VHTTDL và kết quả công tác năm 2012 cũng như ngân sách được phê duyệt của thư viện để xây dựng Kế hoạch công tác năm 2013.

Văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ, Báo cáo Tổng kết công tác 2012 và Kế hoạch công tác năm 2013 gửi về Bộ VHTTDL (Vụ Thư viện) chậm nhất vào ngày 10/12/2012.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác