Văn bản số 684/BVHTTDL-TV ngày 05/3: Hướng dẫn thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thông

(Cinet)- Văn bản số 684/BVHTTDL-TV ngày 05/3 của Bộ VHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 04/2/2013, Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020. Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành:

1. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình phối hợp này tới toàn ngành VHTTDL ở địa phương.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành của địa phương.

3. Bảo đảm nguồn sách cung cấp cho kho luân chuyển của thư viện tỉnh (từ ngân sách địa phương), bố trí vốn (từ chương trình mục tiêu quốc gia) bổ sung sách luân chuyển của thư viện huyện, thực hiện xã hội hóa… nhằm bảo đảm nguồn sách luân chuyển cho các điểm Bưu điện-Văn hóa xã, thư viện xã thuộc xã nông thôn mới; chỉ đạo thư viện tỉnh, huyện thực hiện luân chuyển sách tới các điểm Bưu điện-Văn hóa xã nằm trong phạm vi phối hợp của chương trình.

4. Chỉ đạo thư viện tỉnh, thành bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã cho nhân viên làm việc trong các điểm này.

5. Làm việc với các cơ quan, ban, ngành của địa phương, UBND cấp xã có phụ cấp cho nhân viên điểm Bưu điện-Văn hóa xã kiêm nhiệm hoạt động phục vụ sách, báo để động viên cán bộ yên tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị này của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

T.H        

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác