Văn bản số 750/BVHTTDL-TV ngày 11/3: Thông báo kế hoạch hoạt động năm 2013 trong lĩnh vực thư viện

(Cinet)- Văn bản số 750/BVHTTDL-TV ngày 11/3 của Bộ VHTTDL về việc thông báo kế hoạch hoạt động năm 2013 trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, trong năm 2013, Vụ Thư viện sẽ tổ chức các lớp tập huấn, gồm:

Lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện cấp tỉnh khu vực phía bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra), dự kiến diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 5/2013.

Lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ phụ trách thư viện cấp huyện: Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (tháng 5/2013), Khu vực Đông Nam Bộ (tháng 6/2013), Khu vực Đồng bằng Sông Hồng (tháng 7/2013).

Trong năm 2013, Vụ Thư viện cũng sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2011-2013) hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III, dự kiến vào tháng 9 hoặc tháng 10/2013. Bên cạnh đó là công tac kiểm tra tình hình hoạt động Thư viện tại 12 tỉnh (sẽ có thông báo sau).

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác