Văn bản số 920/BVHTTDL-TV ngày 25/3: Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện

(Cinet)- Văn bản số 920/BVHTTDL-TV ngày 25/3 của Bộ VHTTDL về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý thư viện cấp tỉnh cho các tỉnh/thành khu vực phía Bắc.

Theo đó, thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý thư viện cấp tỉnh cho các tỉnh/thành khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Mục đích, mục tiêu của khóa tập huấn: Cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện, giúp cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn thư viện nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách phát triển văn hóa trong đó có thư viện cũng như những vấn đề mới của hoạt động thư viện trong giai đoạn hiện nay để quản lý, tổ chức hoạt động thư viện phục vụ có hiệu quả công cuộc xây d cvựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 05 ngày (dự kiến từ ngày 6 đến 10/5/2013) tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thành phần tham dự gồm có Phó Giám đốc Sở VHTTDL phụ trách công tác Thư viện; Giám đốc hoặc Phó giám đốc thư viện tỉnh/thành; Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng phụ trách công tác bạn đọc hoặc nghiệp vụ thư viện của thư viện tỉnh/thành.

Nội dung gồm 2 phần: Bồi dưỡng kiến thức và quản lý thư viện; Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Vụ Thư viện đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành cử cán bộ tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và gửi danh sách về Bộ VHTTDL trước ngày 15/4/2013. Trên cơ sở danh sách này, Bộ sẽ có công văn gửi chính thức cho từng thành viên tham dự.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác