Việt Nam cần sớm có một Thư viện số

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, môi trường pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN), cần sớm có một Thư viện số (Digital Library) đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và phát triển khoa học nước nhà.

Lâu nay chúng ta vẫn cặm cụi nghiên cứu khoa học trong điều kiện thiếu thông tin khoa học quốc tế như những năm thời bao cấp. Gần như toàn bộ các viện nghiên cứu khoa học (NCKH), các trường đại học của Việt Nam đều không có kênh liên lạc điện tử trực tiếp (direct access) tới các tạp chí KHCN quốc tế, hạn chế rất lớn sự cập nhật thông tin khoa học - điều ngày càng khó chấp nhận được trong hoàn cảnh tăng cường hợp tác và  hội nhập quốc tế. Ðã đến lúc chúng ta nên bắt tay ngay vào việc xây dựng thư viện số - một cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng cho việc phát triển KHCN.
Xin nêu một thí dụ, Pakistan - một nước đang phát triển như Việt Nam, cũng  đã xây dựng thành công thư viện số cho cộng đồng các viện KHCN và các trường đại học của mình. Với kinh phí cho năm đầu tiên (2003 - 2004) chỉ là 313 nghìn USD, thư viện số nước này đã phát huy hiệu quả rõ rệt đối với các công trình nghiên cứu và triển khai. Ðến năm học 2005 - 2006, kinh phí cho thư viện số này đã được tài trợ lên mức 2,2 triệu USD không chỉ bao gồm tiền mua bản quyền các tạp chí KHCN quốc tế mà còn bao gồm nhiều hoạt động phổ biến, hỗ trợ kỹ thuật trao đổi thông tin khoa học... trên đất nước Pakistan và giữa các nhà khoa học nước này với cộng đồng khoa học quốc tế.
Chúng tôi nghĩ rằng, một triệu USD/năm là số tiền không nhỏ trong điều kiện kinh phí NCKH của Việt Nam còn hạn hẹp nhưng các nhà lãnh đạo, quản lý khoa học chắc chắn không thể không quan tâm đến việc sớm thành lập một thư viện số cho nước nhà nếu muốn KHCN thật sự phát triển. Trong khi việc thiếu kênh thông tin điện tử tới các tạp chí khoa học quốc tế chưa là điều bức xúc trong các cơ sở hành chính, quản lý khoa học hoặc các trường đại học thiên về đào tạo hơn là NCKH, thì đối với các nhà chuyên môn đang nghiên cứu triển khai, thì đây thật sự là một nhu cầu cấp thiết, một mong ước lâu nay.

Theo Nhân dân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác