Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh phí cho việc xây dựng Đề án sẽ được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp Văn phòng Bộ.

Bộ VHTTDL yêu cầu, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính , Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác