Xét tặng Bằng khen cho hệ thống thư viện công cộng

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3830/BVHTTDL-TV gửi Bộ Tu lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc xét tặng Bằng khen cho hệ thống thư viện công cộng.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bô Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong nhiều năm qua hệ thống thư viện công cộng toàn quốc từ tỉnh, thành phố đến cấp huyện và cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng xây dựng, củng cố và phát triển thư viện, tủ sách vùng biên giới, biển đảo. Tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho đồng bào, cán bộ và chiến sĩ ở những vùng đặc biệt khó khăn, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm (2001-2010) của các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện cấp huyện trong việc phục vụ đồng bào, cán bộ và chiến sĩ khu vực biên giới, hải đảo; Nhân hội nghị Tổng kết 10 năm hoạt động xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới, Bộ VHTTDL (Vụ Thư viện) trân trọng đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xét tặng Bằng khen cho 23 tập thể thư viện tỉnh, thành phố và thư viện cấp huyện sau đây: Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL); Thư viện tỉnh Cao Bằng, Thư viện tỉnh Hà Giang, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Thư viện tỉnh Nghệ An, Thư viện tỉnh Quảng Ngãi, Thư viện tỉnh Kon Tum, Thư viện tỉnh Bình Định, Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thư viện tỉnh Tây Ninh, Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Đồng Tháp, Thư viện tỉnh An Giang, Thư viện tỉnh Cà Mau, Thư viện huyện Tràng Định (Lạng Sơn), Thư viện huyện Buôn Đôn (Đắk Lawsk), Thư viện huyện Mộc Hóa (Long An), Thư viện huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và Thư viện huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi).

 

PP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác