Ý kiến của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về việc Phú Thọ thu hồi đất Thư viện tỉnh để xây khách sạn

Đề cập đến vấn đề đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) nêu về việc UBND tỉnh Phú Thọ có thông báo thu hồi đất của Thư viện tỉnh này để xây khách sạn 5 sao, mới đây Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã có văn bản trả lời số 1753A/BVHTTDL-VP.

Thư  viện tỉnh Phú Thọ.Thư viện tỉnh Phú Thọ.

Văn bản này cũng đã được gửi báo cáo Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ. Dưới đây xin trích đăng phần nội dung chính.

Về nguyên tắc, việc thay đổi vị trí của các thiết chế văn hóa nói chung và thư viện nói riêng phải nằm trong quy hoạch kiến trúc tổng thể của địa phương, nhằm phát huy tối đa những lợi thế sẵn có để tạo ra những công trình văn hóa có giá trị, những sản phẩm du lịch thiết thực phục vụ nhu cầu của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương.

Thư viện tỉnh Phú Thọ được thành lập từ năm 1956, trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, thực sự đã trở thành một trung tâm văn hóa, trung tâm tri thức và thông tin của tỉnh, hiện đang hoạt động ổn định, phục vụ có hiệu quả việc học tập, nghiên cứu và giải trí của nhân dân địa phương, đồng thời tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, theo dõi, hỗ trợ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh gồm 13 thư viện cấp huyện, 274 thư viện cấp xã và hàng trăm tủ sách, phòng đọc sách cơ sở. Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch nhất quán quan điểm không đồng tình nếu UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi diện tích đất hiện đang sử dụng của Thư viện tỉnh để chuyển đổi mục đích sử dụng mà không có phương án duy trì hoạt động bình thường của Thư viện tỉnh.

Với vai trò ngày càng được coi trọng của thư viện trong quá trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống thư viện các nước trong khu vực và trên thế giới, vừa qua dự án Luật Thư viện đã được Quốc hội quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII. Trước đây và trong tương lai, thư viện luôn là một thiết chế văn hóa quan trọng, không thể thiếu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của các địa phương.

Với chủ trương tăng cường liên kết phát triển liên vùng, liên ngành, bảo đảm vừa quan tâm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, vừa tạo điều kiện khai thác tiềm năng du lịch như báo cáo giải trình của UBND tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 1335/UBND-VX1 ngày 20.5.2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng việc Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất hiện do Thư viện tỉnh Phú Thọ đang sử dụng cần được xem xét, ủng hộ.

Tuy nhiên, việc di dời Thư viện tỉnh để triển khai thực hiện dự án xây dựng khách sạn du lịch phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Việc di dời chỉ được thực hiện sau khi đã có phương án bố trí trụ sở làm việc tạm thời, bảo đảm diện tích, công năng sử dụng, điều kiện cơ sở vật chất có thể duy trì hoạt động bình thường cho Thư viện tỉnh.

- Đồng thời với việc  triển khai thực hiện dự án xây dựng khách sạn, cần tiến hành ngay việc đầu tư xây dựng trụ sở mới cho Thư viện tỉnh, với quy mô diện tích, công năng sử dụng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại hơn.

- Địa điểm xây dựng trụ sở thư viện mới phải phù hợp với quy hoạch kiến trúc, quy hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh, đảm bảo các yêu cầu “ở nơi trung tâm văn hóa, hành chính, thuận tiện về giao thông, đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường văn hóa” như đã được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6.8.2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác