Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh thể thao thành tích cao
Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh thể thao thành tích cao 13/12/2019 | 10:36 Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 vừa được Chính phủ ban hành.
Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020
Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 12/12/2019 | 16:13 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ký ban hành Quyết định số 4375/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12 về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020.
Điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ Danh lam thắng cảnh quốc gia Đầm Ô Loan
Điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ Danh lam thắng cảnh quốc gia Đầm Ô Loan 12/12/2019 | 11:29 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4922/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ Danh lam thắng cảnh quốc gia Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Thăm dò khảo cổ tại di tích Gò Me - Gò Sành, tỉnh An Giang
Thăm dò khảo cổ tại di tích Gò Me - Gò Sành, tỉnh An Giang 12/12/2019 | 11:29 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4380/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại di tích Gò Me - Gò Sành thuộc khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại di chỉ Tuần Quán, tỉnh Yên Bái
Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại di chỉ Tuần Quán, tỉnh Yên Bái 11/12/2019 | 14:55 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4378/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng tỉnh Yên Bái khai quật khảo cổ tại di chỉ Tuần Quán 1 thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao
Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao 07/12/2019 | 09:50 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao ở nước ta hiện nay.
Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo KTKT phục hồi Lán Khuổi Nặm I thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó
Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo KTKT phục hồi Lán Khuổi Nặm I thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó 06/12/2019 | 08:00 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4825/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Cao Bằng về việc thẩm định Báo cáo KTKT phục hồi Lán Khuổi Nặm I thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.
Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong gia đình
Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong gia đình 05/12/2019 | 21:36 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
Bộ VHTTDL phối hợp, xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Bộ VHTTDL phối hợp, xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần 05/12/2019 | 21:35 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.