logo

Khái quát về nội dung và một số điểm mới của Luật Thư viện 2019
Khái quát về nội dung và một số điểm mới của Luật Thư viện 2019 19/12/2019 | 20:52 Luật Thư viện được ban hành đã cụ thể hoá các chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp 2013 quy định về quyền tiếp cận thông tin, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá.
Những quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong Luật Thư viện
Những quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong Luật Thư viện 10/12/2019 | 08:51 Đối với phát triển sự nghiệp thư viện và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam, việc xây dựng và ban hành Luật Thư viện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ đơn thuần là khung pháp lý, Luật Thư viện còn định hướng cho hoạt động thư viện của Việt Nam.
Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019
Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019 09/12/2019 | 08:50 Đánh giá hoạt động thư viện là một trong những yêu cầu đặt ra cho các thư viện nhận thấy được đầy đủ những hiệu quả cũng như những hạn chế, tồn tại để không ngừng hoàn thiện dịch vụ của mình.
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về du lịch
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về du lịch 03/12/2019 | 15:21 Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết quả quan trọng nhất là đã thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ngành Du lịch trong nền kinh tế và liên tục giữ mức tăng trưởng 20%/ năm.
Bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ là việc của nhà quản lý
Bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ là việc của nhà quản lý 02/12/2019 | 06:13 Trong thời gian qua việc vi phạm bản quyền tràn lan khiến các nhà quản lý, các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc chống lại các vi phạm, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tác quyền.
50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng
50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng 30/11/2019 | 16:56 Trong chỉ 1.000 từ của bản di chúc, Bác đã 7 lần nhắc đến từ Đoàn kết và khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng ta, dân tộc ta và cũng là tầm nhìn của Người trong việc khẳng định sự đoàn kết trong Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Rất dễ vi phạm pháp luật, xâm phạm bản quyền trong thời đại 4.0 hiện nay
Rất dễ vi phạm pháp luật, xâm phạm bản quyền trong thời đại 4.0 hiện nay 28/11/2019 | 18:32 Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì vấn đề chống xâm phạm bản quyền - Bảo hộ quyền tác giả trên Internet ngày càng trở thành bài toán nan giải với cơ quan quản lý. Với các thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành đối tượng xâm phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.
Một số điểm mới trong quy định về thư viện ngoài công lập trong Luật Thư viện
Một số điểm mới trong quy định về thư viện ngoài công lập trong Luật Thư viện 28/11/2019 | 08:50 Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành nhấn nút thông qua Luật Thư viện. Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao dân trí, phát triển thư viện, văn hóa đọc ở Việt Nam để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp 2013.
Xây dựng các quy định về chính sách phát triển thư viện nhìn từ các nước trên thế giới
Xây dựng các quy định về chính sách phát triển thư viện nhìn từ các nước trên thế giới 25/11/2019 | 09:48 Từ tham khảo các chính sách nhà nước trong các luật thư viện của nước ngoài đến việc xây dựng các quy định về chính sách phát triển thư viện trong dự thảo Luật Thư viện của Việt Nam.