Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019
Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019 09/12/2019 | 08:50 Đánh giá hoạt động thư viện là một trong những yêu cầu đặt ra cho các thư viện nhận thấy được đầy đủ những hiệu quả cũng như những hạn chế, tồn tại để không ngừng hoàn thiện dịch vụ của mình.
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về du lịch
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về du lịch 03/12/2019 | 15:21 Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết quả quan trọng nhất là đã thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ngành Du lịch trong nền kinh tế và liên tục giữ mức tăng trưởng 20%/ năm.
Bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ là việc của nhà quản lý
Bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ là việc của nhà quản lý 02/12/2019 | 06:13 Trong thời gian qua việc vi phạm bản quyền tràn lan khiến các nhà quản lý, các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc chống lại các vi phạm, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tác quyền.
50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng
50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng 30/11/2019 | 16:56 Trong chỉ 1.000 từ của bản di chúc, Bác đã 7 lần nhắc đến từ Đoàn kết và khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng ta, dân tộc ta và cũng là tầm nhìn của Người trong việc khẳng định sự đoàn kết trong Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Rất dễ vi phạm pháp luật, xâm phạm bản quyền trong thời đại 4.0 hiện nay
Rất dễ vi phạm pháp luật, xâm phạm bản quyền trong thời đại 4.0 hiện nay 28/11/2019 | 18:32 Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì vấn đề chống xâm phạm bản quyền - Bảo hộ quyền tác giả trên Internet ngày càng trở thành bài toán nan giải với cơ quan quản lý. Với các thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành đối tượng xâm phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.
Một số điểm mới trong quy định về thư viện ngoài công lập trong Luật Thư viện
Một số điểm mới trong quy định về thư viện ngoài công lập trong Luật Thư viện 28/11/2019 | 08:50 Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành nhấn nút thông qua Luật Thư viện. Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao dân trí, phát triển thư viện, văn hóa đọc ở Việt Nam để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp 2013.
Xây dựng các quy định về chính sách phát triển thư viện nhìn từ các nước trên thế giới
Xây dựng các quy định về chính sách phát triển thư viện nhìn từ các nước trên thế giới 25/11/2019 | 09:48 Từ tham khảo các chính sách nhà nước trong các luật thư viện của nước ngoài đến việc xây dựng các quy định về chính sách phát triển thư viện trong dự thảo Luật Thư viện của Việt Nam.
Phát triển công nghiệp văn hóa có tác động rất lớn đối với kinh tế -  xã hội
Phát triển công nghiệp văn hóa có tác động rất lớn đối với kinh tế - xã hội 25/11/2019 | 09:18 Theo định nghĩa của UNESCO, Công nghiệp văn hóa, (CNVH) là công nghiệp kết hợp 3 yếu tố: Sáng tạo, cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất hiện đại, có thể sản sinh ra các sản phẩm văn hóa, đem lại lợi ích kinh tế.
Nâng cao nhận thức về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế - xã hội
Nâng cao nhận thức về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế - xã hội 24/11/2019 | 14:21 Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo nên sự thay đổi lớn trong quản lý, hoạt động của các ngành nghề. Với sự phát triển cùng sự bủng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay văn hóa đã và đang trở thành ngành công nghiệp được khai thác triệt để, mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế, xã hội tại nhiều nước trên thế giới.