Bồi dưỡng lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ văn học, nghệ thuật phía Nam
Từ ngày 10 đến 13/7, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn “Quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật và hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”.

Tham dự đợt tập huấn có 180 học viên là các cán bộ đang công tác trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, văn học, nghệ thuật của 35 tỉnh, thành phía Nam .

 Bồi dưỡng lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ văn học, nghệ thuật phía Nam - ảnh 1
Nâng cao nhận thức và năng lực thực hành trên
lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, văn học, nghệ thuật


Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực hành trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền văn nghệ trên báo chí trong thời kỳ mới; củng cố sự hiểu biết có tính hệ thống về quan điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và tình hình phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức lý luận, phê bình qua các chuyên đề: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ; Công tác tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới; Đường lối của Đảng với sự đổi mới tư duy lý luận trong văn hóa văn nghệ, đặc biệt từ Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 đến Nghị quyết V – Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; Nâng cao kỹ năng thực hành trong hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật.

Qua đợt tập huấn, các học viên sẽ nắm vững hơn, hiểu sâu sắc các quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật nói chung và phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Trên cơ sở đó sẽ vận dụng hiệu quả vào công tác và hoạt động văn học, nghệ thuật của mình, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay, làm lành mạnh đời sống văn hóa, văn nghệ của nước ta.

Tính từ năm 2009 đến nay, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong cả nước./.

(Tamnhin.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác