Cao Bá Quát ở kinh thành

Cao Bá Quát tính ngang tàng, kiêu ngạo, tài thơ giáng thế nên không biết kiêng nể người trên. ở Kinh đô, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương cùng các đại thần, danh sĩ mở Tùng Vân thi xã (còn gọi là Mạc Vân thi xã), thường tổ chức các cuộc thi thơ. Biết Cao Bá Quát hay chữ, Tuy Lý Vương đến mời ông tham gia thi xã và đưa văn thơ của thi xã cho ông xem. Ông mở ra từng bài, lấy tay bịt mũi rồi đề vào tập thơ:

"Ngán thay cái mũi vô duyên

Câu thơ thi xã còn thuyền Nghệ An"

Thuyền Nghệ An dùng để chở nước mắm, có ý bảo thơ thi xã có ..."nước mắm". Tuy Lý Vương biết tính ông nên cũng không giận. Một hôm, đầu không đội khăn, chỉ mặc chiếc áo trắng ở ngoài. Thân vương ra đón tiếp, khi rượu đã say, ông làm bài thơ sau để tạ rồi lẳng lặng ra về:

"Hữu khách thỉnh ẩm tửu,

Bất tri khách thị thuỳ,

Kim tịch thị hà tịch,

Thiên cao minh nguyệt tri".

Dịch:

"Có khách mời uống rượu

Chẳng biết khách là ai,

Ðêm nay là đêm nào

Trời cao trăng sáng biết".

Diễn thơ:

"Rượu ngon có khách đến mời

Gặp nhau nào biết rằng người tên chi

Ðêm nay là cái đêm gì

Trời cao, một bóng trăng khuya thấu lòng".

 

(Giai thoại xứ Huế)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác