Chim Chích- Ếch Ộp

Thời gian Mạc Đĩnh Chi sang sứ nhà Nguyên, người Nguyên định chê tiếng nói của sứ bộ ta líu líu như chim chích, mới đọc giễu một câu rằng:

Quých tập chi đầu đàm Lỗ luận, tri chi vi tri chi, bất tri bất tri, thị tri.

Nghĩa là:

Chim chích tụ đầu cành, đọc sách Luận ngữ, biết nói là biết, không biết nói là không biết, ấy là biết.

Câu này dùng toàn chữ trong sách Luận ngữ. Mạc Đĩnh Chi cũng dùng toàn những chữ trong sách Mạnh Tử để đáp lại:

Oa minh trì thượng độc Châu thư, lạc dữ thiểu nhạc lạc, lạc dữ chủng nhạc lạc, thục lạc?

Nghĩa là:

Ếch kêu trên bờ ao, đọc sách Mạnh Tử, vui cùng ít người vui nhạc, vui cùng nhiều người vui nhạc, đằng nào vui?

Có ý chê cái hiểu biết của phái bộ triều Nguyên như ếch ộp ở trong ao.

Thế là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người Nguyên biết là dại, không dám tỏ vẻ chê bai bỉ báng nữa.

(Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác