Cho chữ thờ

Ngôi đình của một làng bên cạnh làng Yên Đổ bị cháy. Người ta dựng lại đình mới. Xong, cử người mua một tờ giấy đỏ khổ lớn, và sang làng Yên Đổ xin Nguyễn Khuyến mấy chữ để thờ.

Nguyễn Khuyến bảo lấy bút đại tự ra, rồi dầm mực, sổ một nét sổ to tướng vào giữa tờ giấy, từ trên xuống dưới, chờ cho khô rồi cuốn lại bảo mang về. Người đi xin chữ không hiểu ra sao nhưng quá trọng nể cụ Tam nguyên, nên cứ thế mang về.

Kỳ mục và các nhà nho trong làng tập họp lại, mở ra xem chỉ thấy một cái gì như một cây cột, biết là cụ Tam nguyên đùa, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra nghĩa. Cuối cùng đành phải cử một thầy đồ trẻ sang hỏi lại.

Đến nơi thấy cụ Tam nguyên đưa cho một tờ giấy mới, trong đó cụ đã viết bốn chữ thờ rất hay. Nguyễn Khuyến bảo:

- Mấy chữ trước, nếu làng không thích thì bỏ đi. Tôi đã viết sẵn mấy chữ này để thay thế. Anh cầm về.

Thầy đồ trẻ lễ phép hỏi:

- Thưa cụ, cụ dạy mấy chữ trước là mấy chữ nào ạ?

Nguyễn Khuyến trả lời:

- Cái sổ thẳng từ trên xuống là chữ chày đứng, mà chày đứng nghĩa là đừng cháy chớ còn gì nữa.


                                                                               (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác