Chữ thiên trồi đầu

Một anh học trò hay chữ mà đa tình, gặp một người đàn bà xinh đẹp, thuỳ mị, có ý muốn yêu mới ngâm rằng:

Thấy em cũng muốn làm quen

Lại sợ em có chữ thiên trồi đầu

Chữ thiên trồi đầu tức chữ "phu" là chồng. Người đàn bà chắc cũng có theo đòi nghiên bút, nên nghe đến đấy thì hiểu ý ngay, không để anh học trò ngâm tiếp chị ta đọc luôn rằng:

Anh ơi chớ nói thêm rầu!

Chữ thiên trồi đầu lại có phết vai.

Chữ thiên trồi đầu có phết vai tức chữ "thất" là mất, ý muốn nói có chồng nhưng mà chồng đã chết. Nghe cái giọng thơ ngậm ngùi như vậy, anh học trò biết là chị ta vẫn còn luyến tiếc người bạn đời của mình lắm nên đành từ tạ mà đi.

(Giai thoại Văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác