Công việc của “Lượm”!

Trong giờ Ngữ văn, cô giáo hỏi: Cô: Em nào cho cô biết chú bé Lượm trong bài thơ làm công việc gì?

Học sinh: Dạ thưa cô, Lượm làm nhiệm vụ vừa đưa thư vừa cung cấp cá tươi cho các chú bộ đội ah!

Cô: Chi tiết nào trong bài thơ cho em biết điều đó?

Học sinh: Dạ, em thấy Lượm nói rằng:

“Ở đồn mang cá/ Thích hơn ở nhà” ạ!

Cô: !!!

(Văn học và tuổi trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác