Cũng là tiếp viên

Cuối năm học, hai áo dài (AD) ngồi tâm sự với nhau:

AD1: Ê, mai mốt mày thi vô trường gì?

AD2: Nếu đậu, tao thi vô làm tiếp viên hàng không. Còn nếu rớt thì…

AD1: Nếu rớt thì sao?...

AD2: Thì vẫn làm tiếp viên…

AD1: Gì kì vậy?

AD2: Ê, tao chưa nói hết mà. Nếu rớt thì tao vẫn làm tiếp viên , nhưng mà tiếp viên…hàng nước.


                                                                                      (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác