Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX


Sáng ngày 09-01-2016, tại hội trường Nhà khách La Thành (Hà Nội) đã diễn ra phiên chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tham dự Đại hội có 475 đại biểu là những văn nghệ sĩ (VNS) tiêu biểu của 63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trong cả nước và 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.
 

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể hữu quan tại Trung ương và Hà Nội.
 

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2010-2015 cho biết trong 5 năm qua phát huy tinh thần dấn thân, nhập cuộc trong kháng chiến, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, phấn đấu vì lợi ích tối cao của dân tộc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình, quảng bá tác phẩm, xây dựng hội, bồi dưỡng tài năng trẻ và hội nhập sâu rộng với thế giới.
 

Với phương châm “Đổi mới phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang hỗ trợ chiều sâu, đặc biệt coi trọng chất lượng và hiệu quả sáng tạo”, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2016-2021 là xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, vì lợi ích tối cao của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phấn đấu để có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.
 

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh: VOV)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn đối với đất nước của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, bằng những hoạt động nghệ thuật phong phú, đội ngũ văn nghệ sĩ, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào những thành quả quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động, sâu sắc hiện thực đất nước trong các thời kỳ lịch sử trước đây và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn thụ động, thiếu tính chiến đấu, tính định hướng. Quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật hiệu quả chưa cao.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, văn học, nghệ thuật nước nhà phải đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Công chúng, bạn đọc mong muốn có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh chân thực, sâu sắc cuộc sống, con người, đất nước Việt Nam, khẳng định những giá trị to lớn, những điều tốt đẹp, nhân văn, đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, cái xấu trong xã hội; phấn đấu làm cho mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật thật sự có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đất nước và nhân dân. Mỗi văn nghệ sĩ cần bám sát hiện thực cuộc sống để sáng tạo, làm sao cho mỗi tác phẩm của mình phản ánh chân thực cuộc sống, làm cho người đọc sau khi gấp sách lại đều cảm thấy mạch đời đập dưới bìa sách đóng như mạch máu đập dưới làn da.
 

Sau hai ngày làm việc (ngày 08 và 09-01-2016), Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ, quyết nghị những nội dung chính:
 

- Thông qua báo cáo tổng kết công tác của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 8 (nhiệm kì 2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong khóa 9 (nhiệm kì 2016 - 2021). Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Đoàn Chủ tịch nhiệm kì 8.
 

- Thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 9.
 

- Thông qua kết quả hiệp thương Danh sách Ủy ban toàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 9 nhiệm kì 2016 – 2021 (gồm 76 VNS); Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 9 (gồm 25 VNS) do nhà thơ Hữu Thỉnh làm Chủ tịch; Thường trực Đoàn Chủ tịch (gồm 6 ủy viên); Ban Kiểm tra (gồm 7 thành viên).
 

 Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX - ảnh 2

Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 9 (ảnh: Tuấn Anh)


Đại hội lần thứ 9 kết thúc tốt đẹp, rất nhiều VNS và công chúng cả nước đặt nhiều hi vọng vào tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội thành viên ngày càng vững mạnh, khởi sắc, hiệu quả; đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà có thêm nhiều tiến bộ và thành công.

(Nguồn: vanvn.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác