Đại hội Nhà văn Việt Nam khu vực phía Nam

Trong những ngày từ 14-17/6/2010, tại TP Hồ Chí Minh và Bến Tre, Đại hội Nhà văn khu vực TP Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra sôi nổi, với nhiều đóng góp với tinh thần trách nhiệm xây dựng vào dự thảo báo cáo của BCH nhiệm kỳ VII và phương hướng nhiệm vụ phát triển văn học nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội Nhà văn Việt Nam khu vực phía Nam  - ảnh 1 

Tại Đại hội, nhà văn Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng vụ Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo đại hội các Hội toàn quốc phổ biến Chỉ thị 33 của của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Đại hội Văn học Nghệ thuật. Ban Bí thư cho phép Hội Nhà văn tổ chức Đại hội toàn thể và chỉ đạo Hội Nhà văn chuẩn bị tích cực, chu đáo, hoàn chỉnh các văn kiện, có đánh giá đúng, sát thực, xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học đáp ứng với nhu cầu phát triển mới của đất nước.

Tại các Đại hội, nhà thơ Hữu Thỉnh báo cáo tóm tắt kiểm điểm của BCH khóa VII, nhấn mạnh vào phương hướng tới, càng tiến sâu vào tiến trình hội nhập, càng phải tăng cường nội lực dân tộc, trong đó văn hóa được đề cao. Đại hội XI của Đảng tổng kết kinh nghiệm đổi mới và vạch ra chiến lược xây dựng đất nước thành nước công nghiệp phát triển vào nửa thế kỷ XXI. Chiến lược kinh tế - xã hội gắn liền với chiến lược xây dựng con người càng làm nổi bật vai trò và trách nhiệm nhà văn. Trong sứ mệnh cao cả đó, tiếp tục để đạt được trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trong tâm của văn học là: Tập trung sức sáng tạo của toàn đội ngũ, phấn đấu để có nhiều tác phẩm hay. Đó là những tác phẩm kết tinh tài năng và tâm huyết nhà văn, có giá trị sâu sắc về tư tưởng, có tác dụng xây dựng tình cảm, tâm hồn, nhân cách và lẽ sống. Tác phẩm hay là danh dự của mỗi nhà văn và là lý do tồn tại của Hội Nhà văn…

Về tổ chức, Chủ tịch Hội Nhà văn, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh sự cần thiết bầu được một BCH với số lượng từ 15 đến 21 thành viên đại diện cho các vùng miền, thể loại, sự kế tục thế hệ và đặc biệt quan tâm đến các nhà văn trẻ.

Tham luận tại các đại hội Nhà văn Việt Nam tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long thể hiện sự đồng tình với báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VII, có đóng góp ý kiến làm sáng tỏ hơn các thành tự văn học đẫ đạt được trong năm năm qua, công tác Hội viên và việc cần thiết nâng cao chất lượng báo chí và xuất bản của Hội Nhà văn, xứng đáng với vị trí, chức năng tiếng nói văn học của các nhà văn Việt Nam trong thời kỳ mới. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào việc tổ chức sao cho lựa chọn được những gương mặt tiêu biểu vào BCH khóa VIII vì công tác hội và sự phát triển của văn học trong thời kỳ mới.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Đại hội đề cử nhà lý luận phê bình Lê Quang Trang, nhà văn Trần Văn Tuấn, nhà thơ Trương Nam Hương; Khu vực Đông Nam bộ, đề cử nhà văn Trần Đức Tiến, nhà thơ Phạm Quốc Ca; Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề cử nhà văn Vũ Hồng, nhà thơ Lê Chí, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vào danh sách ứng cử BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII.

Các Đại hội Nhà văn Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh, Đông và Tây Nam Bộ diễn ra với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và xây dựng.

 (Vanvn.net) 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác