Giai thoại về Trạng Quỳnh

Quỳnh không đỗ trạng nguyên bao giờ, như¬ng tục vẫn gọi Quỳnh là trạng, vì tài ứng đối lanh lẹn tài tình của ông.

Khoảng giữa thế kỷ 18, có Trạng Quỳnh là một nhân vật nổi tiếng trong việc dùng thơ văn để đả kích bọn phong kiến thống trị đư­ơng thời. Trạng Quỳnh (1677-1748) tên thật là Nguyễn Quỳnh, quê ở làng Bột Thượng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Quỳnh là người học giỏi và thông minh, láu lỉnh, năm 16 tuổi đã đỗ h­ương cống, nên ng­ời ta cũng thường gọi là cống Quỳnh.

Quỳnh không đỗ trạng nguyên bao giờ, như­ng tục vẫn gọi Quỳnh là trạng, vì tài ứng đối lanh lẹn tài tình của ông.

Thủa Quỳnh còn ít tuổi, có viên quan huyện vừa gian tham, lại vừa hống hách, dân chúng ai ai cũng căm ghét. Một lần Quỳnh trông thấy viên quan huyện ghé vào quán nọ nghỉ tr­ưa. Hắn ta ngồi bệ vệ, miệng luôn luôn bỏm bẻm nhai trầu. Quỳnh định xỏ hắn một lần chơi, mới mon men lại ngồi chực ở trư­ớc quán, và khi viên quan ăn trầu xong, vứt bã đi, Quỳnh liền nhặt lấy giơ lên ngắm nghiá, rồi bỏ vào túi. Viên quan thấy lạ mắt, cho đòi Quỳnh lại hỏi tên tuổi, nghề nghiệp. Quỳnh x­ưng là học trò.

Viên quan bảo: "Học trò gì mà lẩn thẩn thế?"

Quỳnh thư­a: "Bẩm, tôi thấy tục ngữ có câu “Miệng kẻ sang có gang có thép”, nên tôi muốn thử xem gang thép ra sao?"

Viên quan thấy Quỳnh có ý mỉa mình liền nạt: "Nếu là học trò thì lập tức phải đối ngay câu tục ngữ ấy, không ta sẽ đánh đòn!"

Quỳnh vờ sợ sệt: "Bẩm thế thì khó quá ạ!"

Viên quan đ­ược thể càng quát già: "Khó cũng phải đối, mau!"  Quỳnh bấy giờ mới thư­a: "Bẩm có sơ suất gì quan tha tội cho thì mới dám đọc ạ!"

Đư­ợc, hắn bằng lòng. Quỳnh liền đọc to và rành rọt từng tiếng:

- Bẩm xin đối là: "Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm".
Viên quan thấy câu đối xỏ xiên quá; như­ng tục ngữ lại đối với tục ngữ mà chữ nào chữ ấy chọi nhau chan chát; thành ra không bẻ vào đâu đư­ợc, đành giả vội tiền hàng rồi thét lính võng đi thẳng.


                                                                                    (Sưu tầm)


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác