Hội đồng Lý luận, phê bình VHNTTƯ nhiệm kỳ mới


Chiều 12/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Hội đồng có 31 thành viên do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, làm Chủ tịch.

Hội đồng Lý luận, phê bình VHNTTƯ nhiệm kỳ mới - ảnh 1
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Chủ tịch Hội đồng cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ.


Tại buổi lễ, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là cơ quan tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; được Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận văn học, nghệ thuật.

Đó là tổ chức nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật; tư vấn để định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam…

Hội đồng là nơi kết nối đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong rằng các thành viên mới dưới mái nhà chung của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

(Theo TTXVN
)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác