Hội thảo Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật toàn quốc

Sáng nay (27/11), tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao thực trạng và giải pháp”.

Tham dự hội thảo có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và 200 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật, văn nghệ sĩ  trong cả nước.Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, văn học, nghệ thuật nước ta có bước phát triển mới, có thêm nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài cách mạng và kháng chiến, về công cuộc đổi mới.

Tuy nhiên, đời sống văn học, nghệ thuật cũng còn nhiều yếu kém, bất cập như: có rất ít tác phẩm đạt đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp cách mạng và cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trong sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, còn không ít tác phẩm và hoạt động chưa thể hiện được tính chất tiên tiến, bản sắc dân tộc.

Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những nguyên nhân của thực trạng sáng tác văn học và các loại hình nghệ thuật cả về số lượng, chất lượng. Trong đó, tập trung phân tích nguyên nhân vì sao trong thời gian qua, văn học nghệ thuật nước ta còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hội thảo cũng đề xuất các giải pháp mang tính định hướng quan trọng, thiết thực góp phần thúc đẩy chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật có giá trị cao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, nhà nước và công chúng yêu văn học, nghệ thuật.

Phát biểu tại hội thảo, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khẳng định: “Những nội dung bàn thảo hôm nay nhằm tạo ra sự thống nhất trong nhận thức lý luận cũng như đánh giá đúng tình hình sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay. Trên cơ sở đó nêu lên những giải pháp thiết thực góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích, tạo đà thúc đẩy quá trình sáng tạo văn học nghệ thuật, giúp chúng ta có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật”./.

(Vov.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác