Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 2016


Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL ngày 10/8/2016 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 2016 - ảnh 1
Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 (ảnh TL)

Việc tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, qua đó khẳng định và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn nghệ sĩ và sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà trong thời gian qua.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Thi đua, Khen thưởng chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Ban Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 do Lãnh đạo Bộ VHTTDL làm Trưởng ban, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL (gồm: Vụ Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội) và các đơn vị thuộc các cơ quan chức năng liên quan (gồm: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Vụ Tổ chức, Hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ; Vụ Nghiên cứu – Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Bộ VHTTDL yêu cầu tổ chức Lễ trao tặng đảm bảo sự trang trọng, tiết kiệm, thực hiện theo các yêu cầu và quy định của Nhà nước.

Trong đợt xét tặng lần này có 18 hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2016 và 95 hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016.

Dự kiến, Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 sẽ diễn ra lúc 08h00 ngày 30/9/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác