Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật

 

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vừa có quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật thuộc Liên hiệp. Sáng 16/6, Hội đồng đã có buổi ra mắt tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Đến dự Lễ ra mắt có PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương, đại diện các Bộ, Ban, ngành hữu quan, phóng viên các cơ quan Thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật - ảnh 1

 


Hội đồng gồm 28 thành viên do GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng là cơ quan trực thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; chịu sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, là cơ quan tư vấn giúp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp nắm bắt hoạt động sáng tạo và lý luận phê bình trong toàn khối Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, trong đời sống VHNT cả nước; hoạt động theo nhiệm kỳ đại hội của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Hội đồng góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình VHNT; tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối VHNT của Đảng; gợi ý, định hướng cho sáng tác lý luận, phê bình thuộc các chuyên ngành VHNT đặc thù, luôn gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền VHNT Việt Nam phong phú, tiên tiến, dân tộc, dân chủ và nhân văn.

Sau Lễ ra mắt, Hội đồng đã họp bàn triển khai kế hoạch công tác năm 2014; xây dựng Quy chế hoạt động; tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học nghệ thuật và vấn đề đạo đức xã hội” dự kiến tổ chức vào tháng 8/ 2014. Hội thảo góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ - TƯ của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và bền vững đất nước”.

Phúc Trí - Đại Minh

(Theo vanvn.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác