Lùi thời gian trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT


(Tổ Quốc)- Ngày 07/3, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 865/BVHTTDL-TĐKT về việc lùi thời gian tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Trước đó, ngày 05/1/2017, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 41/QĐ-CTN và Quyết định số 42/QĐ-CTN tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số 43/QĐ-CTN và Quyết định số 44/QĐ-CTN tặng “Giải thưởng Nhà nước” cho 67 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm xuất sắc về văn học nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20/1/2017, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 03 tác giả: Trần Lâm Biền, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh.

Ngày 27/2/2017, Hội Nhà văn Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Nguyễn Thị Tài Hồng.

Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến). Như vậy, tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) đủ điều kiện theo quy định.

Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung Giây chứng nhận Giải thưởng cho 02 tác giả: Trần Viết Bính và Nguyễn Văn Vinh.

Ngày 3/3/2017, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 02 tác giả Nguyễn Thành Đại và Phạm Vũ La.

Ngày 3/3/2017, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến và 8 trường hợp khác được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2016.

Trong tờ trình này, Bộ VHTTDL trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước. Tờ trình cũng khẳng định 8 tác giả gồm: Trần Lâm Biền, Trần Viết Bính (Trần Việt), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh), Phạm Vũ La (Hoàng Luyện), Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh) đã đủ điều kiện theo quy định, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho 08 tác giả có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác