Một bọc sinh đôi!

Khi Tự Đức lên ngôi (1848) thì Cao Bá Quát vẫn còn phải làm một chức quan nhỏ ở bộ.

Tự Đức nghe tiếng hai anh em họ Cao đã lâu, một hôm bèn cho triệu Cao vào điện để xem mặt và hỏi thử tài học. Vua ra đùa một vế đối rằng: Nhất bào song sinh, nan vi huynh nan vi đệ.

Nghĩa là: Một bọc sinh đôi, khó làm anh khó làm em, ý chỉ hai ông Đạt và Quát sinh một lần, khó biết ai là anh ai là em.

Cao liên đối lại một cách rất khéo léo: Thiên tải nhất ngộ, hữu thị quân hữu thị thần.

Nghĩa là: Nghìn năm gặp một, có vua ấy có tôi ấy. Ý Cao Bá Quát muốn nói có ông vua tài giỏi (như Tự Đức), thì mới có người bề tôi tài giỏi (như Cao Bá Quát).

Tự Đức rất hài lòng về vế đối này. Tuy nhiên, nhà vua đã không lường hết được chỗ thâm thuý của vế đối, vì câu này cũng còn có thể hiểu theo nghĩa khác: Có ông vua như Tự Đức thì cũng có người bề tôi như Cao Bá Quát để đối chọi lại (theo ý “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”). Và đó cũng là cái ý lắt léo của họ Cao.


(Giai thoại Văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác