Mừng nhà mới

Ở làng Duy Tiên có vợ chồng anh chưởng chợ (khán thị) dựng được cái nhà mới, vừa gần chợ vừa gần sông. Để ăn mừng, anh chồng chạy đến xin cụ Tam nguyên đôi câu đối chữ, có lẽ ý anh ta muốn loè bà con bạn hữu ít chút

Cụ Tam nguyên còn bận chưa cho ngay được, hẹn đến chiều. Nhưng khi anh về nhà nói chuyện với vợ thì chị giãy nảy lên, trách anh tại sao không xin câu đối nôm cho dễ hiểu. Rồi không đợi ý kiến của chồng, chị chạy ngay đến gặp Yên Đổ cải chính ý của chồng lúc sáng. Thấy chuyện đáng buồn cười, Yên Đổ nói:

- Làm một lúc hai câu đối, một đôi chữ Hán, một đôi chữ Nôm thì tôi không làm nổi. Thôi để cho tôi làm cho câu đối nửa Hán nửa Nôm, như thế vẫn có thể vừa lòng cả anh lẫn chị.

Rồi ông viết đôi câu đối như sau:

Nhất cận thị, nhị cận giang, thử địa tích bằng xưng tị ốc

Giàu ở làng, sang ở nước, nhờ trời nay đã vểnh râu tôm

Chúng ta thấy, "thị" (là chợ) đối với "làng", "giang" (là sông) đối với "nước", "địa" (là đất) đối với "trời", "tích tằng" (xưa từng) đối với "nay đã", lại hai đoạn câu "nhất cận thị, nhị cận giang" và "giàu ở làng, sang ở nước" đều là hai câu tục ngữ ở đầu miệng mọi người, đối như vậy là rất chỉnh, rất hay. Nhưng đến "ốc" (là nhà) mà Nguyễn Khuyến tìm được cách đối với "tôm" thì lại càng hóm hỉnh, tài tình hơn.

                                                        (Giai thoại văn học)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác