Nhờ thơ mà thắng kiện

Nhà thơ trào phúng Yên Thao có lần phải hầu toà vì bị tranh chấp nhà ở. Trước toà, thấy cô thẩm phán đẹp quá, nhà thơ chả buồn để hồn vía vào việc tranh tụng, chỉ mải lẩm nhẩm làm thơ:

Hôm nay ra trước cửa toà

Cô thẩm phán đẹp như là diễn viên

Giá mà đang tuổi thanh niên

Mỗi ngày muốn được một phiên hầu toà…


Bài thơ này chắc gì đã đến tai cô thẩm phán xinh tươi, nhưng mà vụ phán xử ấy, nhà thơ Yên Thao thắng kiện.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác