Ông cống làm trâu

Tương truyền khi ông huyện Lưu Nguyên Uẩn đi vắng, Bà Huyện Thanh Quan thường vẫn nhận đơn thay cho chồng.

Một hôm có ông cống mới đỗ, đệ đơn xin làm thịt trâu để ăn khao trả nợ miệng. Lúc ấy đang mùa cày cấy, theo lệnh trên không được mổ trâu. Nhưng vốn là một nhà thơ nên Bà Huyện cũng có ý nể ông cử tân khoa; lại cũng muốn nhân dịp đùa ông cử bằng văn tự chơi, bà liền cầm bút phê vào đơn hai câu rằng:

Người ta thì chẳng được đâu,

Ừ thì ông cống làm trâu thì làm!

Ông cống đọc lời phê, thấy rõ ý xỏ xiên hóm hỉnh của Bà Huyện (ừ thì ông muốn làm trâu làm ngựa thì làm), thì cũng hơi đỏ mặt; song cái điều mà ông mong muốn nhất là “mổ trâu” thì đã được phê chuẩn rồi, cho nên ông rất hài lòng và vui vẻ ra về.

                                                                                        (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác