Thi câu đối

Từ Đạm là viên quan gian ác mà sinh thơ văn, sính ra câu đối thi. Người thức giả ai cũng ghét.

Một hôm nhân tiết trùng dương (mồng chín tháng Chín âm lịch), y ra cho nho sĩ hàng tỉnh một câu đối thi như sau: Mùa thu tháng Chín lên chơi núi

Có người đối: Đầu trống canh năm gọi “thủng đồi”

Ban đầu “ngài tuần phủ” không hiểu câu đối nói gì. Sau mới hiểu ra “gọi thủng đồi” tức là “gọi đổi thùng”. Xưa ở các thành phố, thị xã, cứ vào khoảng gần sáng là sở hoặc ty vệ sinh cho người đi đến từng nhà gọi cửa đổi thùng phân. Lấy cái ý đó để mà đối lại cái sở thích của quan tuần họ Từ thì kể cũng mỉa mai, ác độc thật!

Lại một lần nhân dịp lễ thọ “ngũ tuần đại khánh” của mẹ kế Khải Định. Từ Đạm đặt tiệc chúc mừng và cũng ra một vế đối thi rằng: “Lễ thọ năm mươi mừng mẹ nước

Có người đã nhằm vào cái thói hay xơi “của đút” của họ Từ mà gửi đến một vế đối lại như sau:

Bạc thuồn trăm một chết cha dân

Từ Đạm đọc xong đau điếng người, ngầm sai lính dò tìm tác giả vế đối để trị tội nhưng tìm đâu cho thấy?


( Giai thoại Văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác