logo

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa":

1.     Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban.

2.     Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

3.     Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên thường trực.

4.     Bà Trương Thị Ngọc Ánh , Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam, Ủy viên thường trực.

5.     Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thường trực.

6.     Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên thường trực.

7.     Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên.

8.     Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

9.     Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Ủy viên.

10.  Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

11.  Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

12.  Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên

13.  Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

14.  Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

15.  Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên.

16.  Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

17.  Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy viên.

18.  Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

19.  Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng  Bộ Y tế, Ủy viên.

20.  Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

21.  Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

22.  Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

23.  Bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

24.  Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên.

25.  Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hôi Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

26.  Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

27.  Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.

28.  Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.

29.  Ông Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên.

30.  Ông Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

31.  Ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy viên.

32.  Bà Phan Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên.