Live concert “Đường chúng ta đi”

(Cinet)- Live concert “Đường chúng ta đi” -Tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26/8/2018 tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị...