DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác