DỰ THẢO Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật...

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác