logo

Dự thảo TCVN “Thiết bị thể dục dụng cụ - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương EN 913:2018); Thiết bị thể dục dụng cụ - Bục nhảy chống - Yêu cầu và phương pháp thử an toàn (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương EN 916); Thiết bị thể dục dụng cụ - Lưới bật - Yêu cầu an toàn chức năng và phương pháp thử (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương BS EN 13219)”.

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Gửi ý kiến đóng góp của bạn

Đang tải, xin chờ giây lát...

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp